Megkezdődött a Győri Geotermikus Projekt első kút fúrása

A PannErgy Nyrt. leányvállalata a DD Energy Termelő és Szolgáltató Kft. június 17-én elkezdte a Győri Geotermikus Projekt beruházás részeként megvalósuló PER-PE-01 jelű kút fúrását.

A Pér község környezetében elindult beruházással várhatóan évi 340 – 400 TJ hőmennyiség leadását biztosíthatja.  A fúrási munkálatokat a DD Energy Kft. megbízásából a PannErgy Nyrt. tulajdonában álló DoverDrill Kft. végzi.

2014 februárjában megkezdett terület előkészítő munka, és engedélyeztetést követve, a PannErgy Nyrt. leányvállalata a DD Energy Kft. Pér község környezetében elvégezte azokat a fúrást megelőző feladatokat, amelynek eredményeként június 17-én elindulhatott a PER-PE-01 jelű Győri Geotermikus Projekt részét képező első fúrás.

A fúrási tevékenység Kisalföld régióban, Győr városától déli irányban található Pér térségében valósul meg. A Kisalföld medencealjzatában két eltérő geológiai fejlődéstörténeti részt lehet megkülönböztetni.

A két terület között a Rába völgye alkotja a szerkezeti határvonalat. A győri kútrendszerhez, a beruházáshoz kapcsolódó első fúrás célja az a geotermikus kutatás, amely a triász tetőzóna földtani képződményének geotermikus jellemzőit, hidraulikai viszonyait, vízadó képességét célozza meg feltárni megközelítőleg 2 400 méter mélységig. A ferdefúrással megvalósított mélyítés jellege irányított ferdefúrás annak érdekében, hogy a szeizmikus mérésekkel pontosított 40-45 fokos dőlésszögű vetőt az ÉK-DNy irányú törésvonalra lehetőség szerint merőlegesen harántolja.

A várhatóan két hónapig tartó fúrással elindult a Győri Geotermikus Projekt megvalósítási fázisa, amely során a térségi hévízi aktivitás ipari hasznosítására kerül sor.

A beruházás megvalósítását a PannErgy Csoport részben a DD Energy Kft. által 2013. szeptember 20- án elnyert, az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett „Helyi hő és/vagy hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” KEOP-2012-4.10.0/B számú európai uniós forrást hasznosító pályázatból finanszírozza. Az egymilliárd forint vissza nem térítendő támogatással a DD Energy Kft. ipari nagyfogyasztók geotermikus energiából nyert hőenergiával történő kiszolgálását valósíthatja meg.

„Társaságunk egy újabb lehetőséget kapott, hogy bebizonyítsa a magyar tudás és szakértelem világszínvonalú, hiszen a Kelet-közép Európa legnagyobb geotermikus beruházását, – a Miskolci Geotermikus Projektet – követve újabb európai mértékkel nézve is jelentős hévízi aktivitásra épülő zöldenergia hasznosítást kezd el Győr térségében.

Célunk, hogy a fosszilis energiahordozóktól való függőséget csökkentsük, a környezettudatos energiafelhasználást Magyarországon a lehető legnagyobb mértékben elérhetővé tegyük. A Pér község környezetében elindított beruházás megvalósulásával csökken a levegőbe kerülő üvegházhatású gázok, elsősorban szén-dioxid és nitrogénoxidok mennyisége. A geotermikus energia hasznosítása csökkenti a földgáz-felhasználást is, ezzel hozzájárulva a Nemzeti Energiastratégiában megfogalmazott célok eléréshez. – nyilatkozta Tóth Péter vezérigazgató, a PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsának tagja”.

↓